AD20, s.r.o.

ateliér:

AD20, s.r.o.
Prístavná 1960/II
821 05  Bratislava
atelier@ad20.sk
+421 917 225 797

https://www.instagram.com/atelier_ad20/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323000686

   AD20

fakturačná adresa:

AD20, s.r.o.
Strmé sady 37B
841 01 Bratislava
atelier@ad20.sk

IČO: 533 553 42
IČ DPH: SK2121 378 292
SK49 1100 0000 0029 4709 7078 

AD20, s.r.o. v priestoroch LEXMED studio