AD20

AD20, s.r.o.

ateliér:

AD20, s.r.o.
Prístavná 1960/II
821 05  Bratislava
atelier@ad20.sk
+421 917 225 797

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323000686

   AD20

fakturačná adresa:

AD20, s.r.o.
Pribišova 12
841 05 Bratislava
atelier@ad20.sk

IČO: 533 553 42
DIČ: 2121 378 292
SK49 1100 0000 0029 4709 7078 

STARCH s.r.o.

fakturačná adresa:

STARCH s.r.o.
Agátová 848/91
958 04 Partizánske
atelier@starch.sk

IČO: 44 566 191
IČ DPH:  SK 2022 755 053

ateliér AD20

Prístavná, 1960/II |  82105 Bratislava |  www.ad20.sk | atelier@ad20.sk

AD20, s.r.o. v priestoroch LEXMED studio

AD20, s.r.o.

STARCH s.r.o.