Rodinný dom 2AD
bungalov, cca 270m2 obytnej plochy
realizácia 2015-2017

+RD 2AD