+MŠ FUNIVERSITY

Návrh budovy a zariadenia súkromnej materskej školy FUNIVERSITY.  Dvojpodlažný objekt so zázemím v suteréne.
Pripravené pre 5 tried detí so stravovacou časťou, telocvičňou a saunou. V zadnej časti pozemku je situovaný dvor a oddychové plochy.
návrh: 2016
realizácia: 2016/2017
autor: Ing. arch . F Ondrejka
spolupráca: Ing. arch. J. Žikavský
exteriérové plochy: IN-GREEN, s.r.o.


Galéria