Návrh rekonštrukcie rodinného domu. Pôvodný objekt je rodinný dom s pôjdom a manzardovou izbou do ulice navrhnutý na štandardnom štvorcovom pôdoryse.

Novonavrhnutý tvar rozširuje plochu prízemia o "zavesenú" izbu a zobytňuje podkrovný priestor s vykierom do ulice.


rekonštrukcia a dostavba

návrh: február 2018