+LEXMED STUDIO

LEXMED studio

výstavné a rokovacie priestory spoločnosti s možnosťou prezentácie produktov. rekonštrukcia a dostavba existujúceho objektu pumpy, ktorá sa uzatvorila a stavebne prispôsobila na účely zadávateľa.

investor: Lexmed s.r.o.

rekonštrukcia a dostavba

návrh: 2014

Bratislava, Prístavná ul.