Cambridge International School, Bratislava

Rekonštrukcia budovy pre rozvoj a vedu na Úprkovej ul. 1 v Bratislave pre CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL.
návrh: 2019
realizácia: 2019/2020
autor: Ing. arch. F. Ondrejka
spolupráca: Ing. arch. J. Žikavský
exteriérové plochy: IN-GREEN, s.r.o.